Dialogue with Urban Space (2015)

Digital pinhole photos are mixing the tradition and the present. What stays between the city and a human? Research of urban spaces and being in the two present moment at the same time. Pinhole photos taken on the Art Museum hill in Turku.

Digitaaliset neulanreikäkuvat yhdistävät perinnettä ja nykyaikaa. Mitä jää kaupungin ja ihmisen väliin? Tutkimuksia kaupunkitilasta ja olemisesta kahdessa nyt-hetkessä samaan aikaan. Kuvat on otettu Taidemuseon mäellä Turussa.