About

Tiia Suorsa, b. 1985 Finland
media artist, photographer, writer, developer
Master student in Interface Cultures, Linz 
MA: digital culture and cultural heritage (2017)
BA: multi-channel journalism (2012)

Kanavat / connections:

Kiinnostunut digitaalisesta kulttuurista, kulttuuriperinnöstä, rooleista ja identiteeteistä, tilan ja ajan määrittelystä.
Interested in digital culture, cultural heritage, roles, identities, definitions of time and space.

Tutkin digitaalisen ja analogisen maailman yhteiseloa. Urbaani tila ja erilaiset ajan käsitykset ovat toistuvia teemoja töissäni. Fyysisten paikkojen lisäksi käsittelen myös erilaisia olemisen ja yksilön välitiloja.

Olen kuvannut neulanreikäkuvia eri tekniikoilla: laatikkokameralla valokuvapaperille, digitaalisella kameralla neulanreikälinssillä ja varsinkin viime aikoina filmikameralla.

Publications